Samen voor Gezondheid: Stimuleren van Microbiologisch Onderzoek naar Infectieziekte

Onze missie is het bevorderen van toegepast microbiologisch onderzoek, gericht op het opsporen van infectieziekten. We streven ernaar innovatieve methoden te ontwikkelen en samenwerking te stimuleren om onze gemeenschap te beschermen

Maak kennis met onze stichting

MISSIE

Onze missie is het bevorderen van toegepast microbiologisch onderzoek in Noord-Brabant en Zeeland, gericht op het opsporen van infectieziekten, welke van vitaal belang zijn voor de volksgezondheid. We streven ernaar innovatieve methoden te ontwikkelen en samenwerking te stimuleren om onze gemeenschappen te beschermen en een gezonde toekomst te waarborgen.

AANPAK

Wij verstrekken financiële steun voor de ontwikkeling van nieuwe tests en methoden. Tevens ondersteunen we bestaande microbiologische onderzoeken, zoals infectieziekte-overdrachtsonderzoek en immuniteitsmetingen. Onze missie omvat ook het bevorderen van kennisverspreiding via wetenschappelijke publicaties en medische congressen in Noord-Brabant.

TEAM

Maak kennis met onze stichting! Wij zijn toegewijd aan het financieel ondersteunen van de vooruitgang in infectieziektenonderzoek en diagnostiek. Door investeringen in testontwikkeling, microbiologische studies en kennisdeling dragen we bij aan gezondheid en wetenschap in Noord-Brabant en daarbuiten. Ons team werkt onbezoldigd aan de missie!

Onze stichting in het kort

Financiële ondersteuning

We ondersteunen bestaande microbiologische onderzoeken, maar ook ontwikkeling van nieuwe testen of testmethoden met financiële middelen.

Save the ocean

Kennisdeling

Alleen ga je harder, samen kom je verder. Kennisdeling (bij congressen & publicaties) is dan ook een van onze pijlers.

Inkomsten

De Stichting financiert haar doelstellingen vanuit ontvangen legaten, schenkingen en of subsidies en heeft niet ten doel het maken van winst.

Steun ons

Ook jij kunt helpen onze gemeenschap gezonder te maken. Doneer nu en steun onze stichting.

Maak kennis met ons bestuur

Het bestuur en haar leden verrichten onbezoldigd werk. Het bestuur en haar leden zetten zich simpelweg belangeloos in voor de organisatie, zonder enige vorm van financiële vergoeding.Hun toewijding en inzet vormen de drijvende kracht achter de verwezenlijking van de missie en doelstellingen van de organisatie. Deze onbetaalde bijdrage getuigt van een diepgewortelde betrokkenheid en een oprechte wens om een positieve impact te hebben op de gemeenschap die zij bedienen.

Guus Smits

Voorzitter

Als voorzitter van deze stichting ben ik dankbaar voor het voorrecht om samen met de andere bestuursleden te werken aan deze prachtige stichting. Onze innovatieve programma’s hebben een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en maken een positief verschil. 

Paul Boeren

Penningmeester

Als lid van het team richt ik me op het vergroten van de inkomsten door innovatieve fondsenwerving en het opbouwen van een breed netwerk. We nemen onze verantwoordelijkheid om verworven inkomsten verstandig te gebruiken. We blijven toegewijd aan onze missie en willen écht het verschil maken in Noord-Brabant en Zeeland.

Jan Marcelis

Secretaris

Ik draag graag steentje bij aan de maatschappij. Ik voel het als mijn persoonlijke missie ons netwerk uit te breiden, nieuwe deuren te openen, en onze kennis te delen. Ik erken het belang van zowel lokale als internationale verbindingen en ben vastbesloten om ons bereik uit te breiden. Een uitdagende reis!

Ons doel; het bevorderen van toegepast micriobiologisch wetenschappelijk onderzoek

Specifiek richten we ons hierbij op de gebieden Noord-Brabant en Zeeland. We stimuleren het onderzoek dat zich richt op de opsporing van infectieziekten die van belang zijn voor de volksgezondheid. Hierbij richten we ons zowel op bestaande onderzoeken, als ook nieuwe onderzoeken, technieken en andere innovaties.